Encyklopedia objawów chorób - alfabetyczny spis
 
 

Rodzaje, przyczyny i leczenie migotania przedsionków

 

26 czerwca 2011

|

Kategoria: Choroby serca

 
Rodzaje, przyczyny i leczenie migotania przedsionków
Migotanie przedsionków jest to najczęściej spotykany rodzaj arytmii. Ilość osób cierpiących na to schorzenie zwiększa się wraz z wiekiem. Średni wiek chorego wynosi 75 lat, a prawie 70% chorych jest w wieku 65 – 85 lat.

Przyczyny migotania przedsionków:

•    nadciśnienie tętnicze
•    choroba niedokrwienna serca
•    kardiomiopatia
•    zawał serca
•    zator tętnicy płucnej
•    nadużycie alkoholu
•    stres
•    niedotlenienie
•    zabieg chirurgiczny
•    ostre zakażenie.

Migotanie przedsionków przeważnie utrudnia życie choremu. Cierpi on z powodu kołatania serca, ciągłego osłabienia, zawrotów głowy, wielomoczu oraz słabszej wydolności fizycznej. Migotanie może spowodować również powikłania zakrzepowo – zatorowe oraz niewydolność serca. Warto wiedzieć iż głównym źródłem zatoru tętniczego jest skrzeplina w lewym przedsionku.

Stosowana obecnie klasyfikacja migotania przedsionków wyróżnia 3 podstawowe typy:

•    migotania napadowe
•    migotanie przetrwałe
•    migotanie utrwalone.

Napadowe migotanie przedsionków – trwa najczęściej krócej niż 1 – 2 doby. Postępowanie lekarskie jest zależne od stanu chorego. U chorych stabilnych prowadzi się do kontrolowania tachyarytmii poprzez podanie jednego z leków zwalniających przewodzenie przedsionkowo – komorowe.

U osób, u których po 24 godzinach nie powrócił samoistnie rytm zatokowy należy rozważyć przeprowadzenie kardiowersji elektrycznej lub farmakologicznej. W napadowym migotaniu skuteczność kardiowersji po lekach przeciwarytmicznych jest dość wysoka.

W przypadku, gdy migotanie przedsionków nie trwa dłużej niż 2 doby, kardiowersje można wykonywać bez podawania leków przeciwzakrzepowych. Jeśli natomiast migotanie trwa ponad 2 doby, konieczne jest podawanie tych leków jeszcze przez następne 3 – 4 tygodnie.

Przetrwałe migotanie przedsionków – trwa dłużej niż 2 – 7 dni, czasem nawet do kilku miesięcy. Powrót do rytmu zatokowego możliwy jest jedynie po kardiowersji elektrycznej lub farmakologicznej.

Decyzja o wykonaniu kardiowersji jest trudna, gdyż nie ma dokładnych dowodów na to, że przywrócenie rytmu zatokowego będzie skutkowało lepszym rokowaniem. Jeśli jednak istnieją nasilające się objawy, takie jak kołatanie serca, dławica piersiowa czy niewydolność serca, konieczne jest wykonanie zabiegu umiarowienia rytmu.

Przeważnie wykonuje się kardiowersję elektryczną. Nie jest potrzebne leczenie przeciwarytmiczne, natomiast pacjent powinien otrzymywać leki przeciwzakrzepowe przez 4 tygodnie przed zabiegiem i tyle samo po zabiegu.

Migotanie utrwalone przedsionków – ciągłe, bardzo ciężkie przywrócenie rytmu zatokowego. Podstawowym celem leczenie jest kontrola częstości rytmu komór, powinna ona wynosić 70 - 90/min. Bardzo ważne jest długotrwałe leczenie zmniejszające ryzyko powikłań zakrzepowo – zatorowych.

Do kontroli częstości skurczów najlepiej stosować leki beta – adrenolityczne. Jeśli  są przeciwwskazania do stosowania tych leków, istnieje możliwość podania leków blokujących kanały wapniowe. Ostrożne podawanie leków beta – adrenolitycznych skutecznie zapobiega nadmiernej częstości skurczów komór w ciągu dnia.

Trzepotanie przedsionków objawia się szybką, ale miarową czynnością elektryczną i skurczową przedsionków. Występuje o wiele rzadziej niż migotanie, jednak często u jednego chorego występują oba rodzaje arytmii.

Napadowe trzepotanie przedsionków daje objawy podobne jak w napadowym częstoskurczu:

•    uczucie kołatania serca
•    duszność
•    zawroty głowy
•    niepokój
•    ból wieńcowy.

Trzepotanie przedsionków może być podobnie jak migotanie: napadowe, przetrwałe i utrwalone. Napad trzepotania można przerwać za pomocą kardiowersji lub stymulacji przezprzełykowej.
 
 
Tagi: migotanie przedsiąków, zawroty głowy, serce, układ krążenia, krew, przedsionki, ból wieńcowy, choroba wieńcowa, zawał serca, powikłania zakrzepowo- zatorowe, leki beta - sdrenolityczne, leczenie przeciwarytmiczne, migtanie napadowe, igotanie przetrwałe, migotanie utrwalone, nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia, alkohol, stres, niedotlenienie, zator tętnicy płucnej

Komentarze