Encyklopedia objawów chorób - alfabetyczny spis
 
 

Bakteriemia i posocznica

 

2 września 2011

|

Kategoria: Choroby zakaźne

 
Bakteriemia i posocznica
Bakteriemia i posocznica niejednokrotnie są używane wymiennie, jednak opisują całkiem różne stany patologiczne. Bakteriemia polega na występowaniu bakterii we krwi obwodowej. Posocznica natomiast jest to choroba układowa wywołana przez zakażenie, która prowadzi do zaburzeń hemodynamicznych, ze wstrząsem septycznym oraz niewydolnością wielonarządową.

Bakteriemia może pojawić się w przypadku:

 • wyrwania zęba
 • badania endoskopowego
 • zakażenia jelit

Najczęstsze czynniki zakaźne:

 • gronkowiec złocisty
 • pneumokoki
 • laseczki Gram – dodatnie
 • Escherichia – Coli
 • Haemophilus influenzae

Mechanizmy obronne biorące udział w zwalczaniu bakteriemii:

 • fagocytoza – w procesie tym biorą udział limfocyty obojętnochłonne, monocyty oraz makrofagi wchłaniające bakterie do fagosomów. Fagocyty niszczą głównie gronkowce i pałeczki Pdeudomonas
 • aktywacja dopełniacza -  nie jest potrzebna obecność przeciwciał, zniszczeniu ulegają głównie ziarenkowce
 • wiązanie żelaza przez białka, np. ferratyna, powoduje zmniejszenie się jego stężenia w surowicy upośledzając replikację genomu
 • przeciwciała – mają za zadanie aktywację i wzmacnianie innych mechanizmów obronnych krwi, prowadzą do szybkiego zniszczenia bakterii
Jeżeli organizm nie jest w stanie zwalczyć bakteriemii dochodzi do pojawienia się objawów chorobowych. Są one skutkiem działania bakterii oraz reakcji zapalnej organizmu.

Diagnozę stawia się zazwyczaj na podstawie badania posiewu krwi. Posiewy zazwyczaj wykonywane są w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków, odpowiednim nawodnieniu chorego i stosowaniu leków wspomagających układ krążenia.

Posocznica

Posocznica wywołana przez bakterie Gram – ujemne zazwyczaj wywołana jest przez pałeczki Enterobacteriaceae oraz Pseudomonas. Źródłem zakażenia jest przewód pokarmowy, układ moczowy i skóra.

Czynniki ryzyka:

 • zabieg chirurgiczny jamy ustnej
 • zakażenia jelitowe
 • niedokrwienie ścian jelit
 • zabiegi inwazyjne na drogach moczowych

Objawy:

 • wysoka gorączka
 • dreszcze
 • nudności
 • wymioty
 • zapaść krążeniowa – w przypadku nieleczonej posocznicy
Posocznica spowodowana przez bakteria Gram – dodatnie występuje najczęściej u osób z zakażeniem gronkowcami, paciorkowcami i pneumokokami. Nie da się ustalić patogenu jedynie na podstawie objawów klinicznych. Choroba ma przebieg gwałtowny, a do zakażenia w większości przypadków dochodzi poprzez ropne zmiany skórne.
 
 
Tagi: bakterie, krew obwodowa, choroba ukłądowa, wstrząs septyczny, bakterie Gram - ujemne, patogen, gronkowiec, pneumokoki

Komentarze